Món thêm (lẩu)

Sắp xếp:


Tôm thêm

100.000đ

Tôm thêm (lẩu)

Thịt heo thêm (lẩu)

90.000đ

Thịt heo thêm (lẩu)

Thịt bò thêm (lẩu)

90.000đ

Thịt bò thêm (lẩu)

Rau lẩu bulgogi

50.000đ

Rau lẩu bulgogi

Rau lẩu kimchi

50.000đ

Rau lẩu kimchi

Rau lẩu kimchi bò Mỹ

60.000đ

Rau lẩu kimchi bò Mỹ