Món thêm (lẩu)

Sắp xếp:


Thịt heo thêm (lẩu)

50.000đ

Thịt heo thêm (lẩu)

Thịt bò thêm (lẩu)

50.000đ

Thịt bò thêm (lẩu)

Rau lẩu bulgogi

30.000đ

Rau lẩu bulgogi

Rau lẩu kimchi

30.000đ

Rau lẩu kimchi

Rau lẩu kimchi bò Mỹ

50.000đ

Rau lẩu kimchi bò Mỹ